Tet, Vietnamese New Year - 2018

Update

Photos of event:
https://www.dropbox.com/home/AuCo%20Pictures/Lien%20Hoan%20Tet/Tet%202018
Văn nghệ do toàn thể học sinh, giáo viên, và Nhóm Thanh Thiếu Niên thực hiện. Lì xì cho học sinh, trò chơi có thưởng và ăn trưa.