Bay Area Vietnamese Language & Culture Conference - 2017

A conference for individuals who are currently helping children to learn Vietnamese language in their communities. Current community teachers & staff members will attend, as well as professionals who will share their teaching skills and experiences.

When: Sunday, November 12, 2017 — 8 a.m - 5 p.m.
Where: Buchanan YMCA (Studio A upstairs)
              1530 Buchanan Street, San Francisco CA 94115
Refreshment will be provided
Registration is required. Please download registraform here


Hội Thảo Ngữ Học 2017 — Giảng Dạy Ngôn Ngữ và Văn Hóa Cộng Đồng Việt Nam tại Vùng Vịnh


Những Thử Thách Mới Trong Việc Giảng Dạy Tiếng Việt

Ngày 12 tháng 11 năm 2017
Buchannan YMCA, Studio A (trên lầu)
1530 Buchanan St, San Francisco, CA 94115

CHƯƠNG TRÌNH


 • 8:30 Ghi danh và Cà phê sáng nhẹ
 • 9:00 Đón khách

Nội dung

Người dẫn chương trình: thầy Nguyễn Thượng Louis
Diễn giả: Thầy Trần Hoài Bắc, cựu Giáo sư Việt ngữ trường Đại học UC Berkeley, và Cô Mindy Yip – Hiệu Trưởng Trường Commodore Early Education School


 • 9:00-9:30 — Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ
 • 9:30-10:00 — Chương trình Việt Ngữ của GĐPT Chánh Hòa
 • 10:00-10:30 — Trung Tâm Hướng Việt
 • 10:30-10:45 — Nghỉ giải lao
 • 10:45-11:45 — Quản lý lớp học – Phương pháp khích lệ học sinh tham gia hoạt động trong lớp do Hiệu trưởng Mindy Yip trình bày
 • 11:45-12:45 — Ăn trưa (Ban tổ chức có chuẩn bị)

Thảo luận nhóm: Người điều phối: cô Tô Lệ Hằng

 • 12:45-1:30 — Thảo luận nhóm – Chủ đề 1: Đối tượng học sinh của chúng ta
 • 1:30-2:15 — Thảo luận nhóm - Chủ đề 2: Giáo trình và tài liệu giảng dạy
 • 2:15-2:30 — Nghỉ giải lao
 • 2:30-3:15 — Thảo luận nhóm - Chủ đề 3: Phương pháp giảng dạy
 • 3:15-4:00 — Thảo luận nhóm - Chủ đề 4: Những vấn đề cấp bách
 • 4:00-4:15 — Kết luận & Bế mạc
 • 4:15-5:00 — Dọn dẹp

Bay Area Vietnamese Language & Culture Education in Community Conference — 2017

New Challenges in Vietnamese Language Teaching

November 12, 2017
Buchannan YMCA, Studio A (upstairs)
1530 Buchanan St
San Francisco, CA 94115

PROGRAM

 • 8:30 Registration and coffee
 • 9:00 Welcome

Presentations

 • Facilitator: Louis Thuong Nguyen
 • Guest Speakers: Mr. Bac Tran – Former UC Berkeley Linguistic Professor, and Ms. Mindy Yip – Principal of Commodore Early Education School
 • 9:00-9:30 — Au Co Vietnamese Cultural Center
 • 9:30-10:00 — Vietnamese Language Program of GDPT Chánh Hoà
 • 10:00-10:30 — Hướng Việt Community Center
 • 10:30-10:45 — Break
 • 10:45-11:45 — Class management – motivating students participate in the classroom, lectured by Principal Mindy Yip
 • 11:45-12:45 — Lunch (Provided)

Group Presentation: Moderator Hang Le To


 • 12:45-1:30 — Group Presentation - Topic 1: Our Students
 • 1:30-2:15 — Group Presentation - Topic 2: Our Teaching Materials
 • 2:15-2:30 — Break
 • 2:30-3:15 — Group Presentation - Topic 3: Our Teaching Methodologies
 • 3:15-4:00 — Group Presentation - Topic 4: Urgent Issues
 • 4:00-4:15 — Summary & Closing
 • 4:15-5:00 — Cleaning up