Saturday, February 10, 2018

Tet, Vietnamese New Year - 2018

Văn nghệ do toàn thể học sinh, giáo viên, và Nhóm Thanh Thiếu Niên thực hiện. Lì xì cho học sinh, trò chơi có thưởng và ăn trưa.No comments:

Post a Comment