Vietnamese Tet (New Year) - 2013

Vietnamese Tet Celebration in Little Saigon, San Francisco, with the main theme of "The Spring of Human Rights"

Saturday, February 3rd, 2013
11AM - 5PM
in San Francisco's Little Saigon
(Ellis & Larkin - in the Tenderloin Area)

According to an annual tradition, the community at the center of San Francisco coordinate with local communities to organize a lunar new year festival for the 17th time with great success. Though the festival coincided with the Superbowl championship event, approximately ten thousands people had come to participate in the joyful celebration of the new year in beautiful weather along with the presence of several important figures in the leadership of the city of San Francisco. Au Co Vietnamese Cultural Center had participated in various capacities thoughout the event.

Như truyền thống hằng năm, trung tâm cộng đồng San Francisco phối hợp hằng năm cùng các tổ chức cộng đồng địa phương đã tổ chức hội chợ tết lần thứ 17 thành công mỹ mãn. Cho dù hội chợ tết trùng với trận Superbowl tranh chung kết, nhưng hội chợ Tết đã có khoảng 10 ngàn người đến tham dự trong bầu không khí tưng bừng đón Xuân trời quang mây tạnh với sự hiện diện của nhiều nhân vật trong giới lãnh đạo thành phố San Francisco. Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ cũng đóng góp vào chương trình này trong nhiều lãnh vực.