Lớp Trống - Drum Class

Xin bấm vào đây để tải xuống đơn xin nhập học
Please click here to download application form

Mid-Autumn Harvest Festival - 2019

You're cordially invited to attend the eighth Southeast Asian Arts & Culture Exhibition celebrating the mid-autumn harvest season!

When: Saturday, September 21, 2019 — 11:30 a.m. - 4 p.m.
Where: Tenderloin Children’s Playground — 570 Ellis Street, San Francisco CA 94109

The Exhibition helps promote and preserve the arts and culture of the Southeast Asian American communities in San Francisco, specifically highlighting the Indo-Chinese refugee communities which have a long history in the Tenderloin neighborhood of San Francisco. We will have representatives from the Burmese, Champa, Cambodian, Filipino, Laotian, Thai, and Vietnamese communities. Come celebrate the Mid-Autumn Harvest Festival with us and learn more about the different Southeast Asian cultures!

For more information, please contact:

  • Ms. Hang To at (415) 298-3705
  • Mr. Sirch Chanthyasack at (415) 680-4027
  • Email: contact@seaacc-sf.org

Event schedule:

  • 11:30 - Door Open - Cultural Arts Exhibitions / Music Arts Demonstrations
  • 12:00 - Outdoors Program Kickoff - Live Music Entertainment / Soccer Tournament
  • 12:30 - Food Sampling
  • 01:30 - Pandan Waffles Demonstration
  • 02:45 - Lantern Parade
  • 03:00 - Papaya Salad Demonstration
  • 04:00 - Closing

Vietnamese Language Class Registration

The Weekend Vietnamese Program teaches the Vietnamese language and cultural traditions for children from 5 through 12 with special exceptions for ages up to 15.

Please click here to download Registration Form
Please click here to download Registration Form for Adults
Please scroll down to bottom of page for this year’s calendar.
Lists of students attending various class levels: Level 1A, Level 1B, Level 2A, Level 2B, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, Level Kindergarten (Vỡ Lòng).


Vietnamese Language Conference 2019

Au Co Vietnamese Cultural Center, in collaboration with Huong Viet Center and Vietnamese program at Buddhist Youth Association of Chanh Hoa, organize this annual conference to learn and share experience in teaching Vietnamese in the Bay Area.

Please click here to download conference registration form.Vietnamese Arts & Culture Education Summer Program

Please click here to download English version of registration form.
Xin bấm vào đây để tải xuống đơn ghi danh tiếng Việt.Academic Excellence Awards - 2019

Every year the Au Co Vietnamese Cultural Center and the Academic Awards Foundation recognizes students of Vietnamese descent who have excelled academically in an annual awards ceremony.


Thi Ca & Sử Việt 7 - April 21, 2019

Join us for a day of cultural appreciation through music and arts presented by the Au Co Vietnamese Cultural Center and Auco Productions. This rich program will include singing, dancing, folk opera excerpts, and musical performances ...

Tickets for this event can be purchased here: http://www.brownpapertickets.com/event/4096106


Lớp Đàn Tranh - Vietnamese Zither Class

Tìm Hiểu Âm Nhạc Truyền Thống


Trong mục đích bảo tồn và giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc, Trung tâm Âu Cơ giới thiệu lớp học đàn tranh cơ bản mới, dành cho người mới bắt đầu. Chỉ thu nhận học viên từ 6 tuổi trở lên, và giới hạn 5 học viên cho mỗi lớp.

Năm nay trường có hai lớp học cho mỗi thứ bảy bắt đầu từ ngày 16 tháng 2.
Lớp A, từ 8:35 – 9:10 sáng.
Lớp B, từ 12:45-1:30 trưa.

Tại Martin L. King Academic Middle School
350 Girard Street (giữa Burrows & Bacon)
San Francisco, CA 94134

Lớp học do nhạc sư Võ Vân-Ánh phụ trách với sự trợ giáo của nhóm Đàn Tranh Sử Việt. Cô Vân Ánh đã dạy đàn tranh và đàn bầu tại Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ trong năm năm qua. Hằng năm cô dẫn dắt nhóm “Đàn Tranh Sử Việt”biểu diễn khắp nơi trong nước như Thi Ca & Sử Việt tại Legion of Honors, Oakland Symphony Paramount Theater, The Kennedy Center in Washington D.C. v.v..

Tết Kỷ Hợi - Vietnamese New Year - 2019

Tết Kỷ Hợi


Liên hoan Tết vào ngày thứ bảy, 2 tháng 2, 2019 tại hội trường, trường MLK, từ 9:30 AM đến 12:30 PM. Văn nghệ do toàn thể học sinh, giáo viên và nhóm Thanh Thiếu Niên thực hiện. Sau chương trình sẽ có lì xì cho học sinh, trò chơi có thưởng, hát với nhau và ăn trưa.