Lớp Đàn Tranh - Vietnamese Zither Class

Tìm Hiểu Âm Nhạc Truyền Thống


Trong mục đích bảo tồn và giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc, Trung tâm Âu Cơ giới thiệu lớp học đàn tranh cơ bản mới, dành cho người mới bắt đầu. Chỉ thu nhận học viên từ 6 tuổi trở lên, và giới hạn 5 học viên cho mỗi lớp.

Năm nay trường có hai lớp học cho mỗi thứ bảy bắt đầu từ ngày 16 tháng 2.
Lớp A, từ 8:35 – 9:10 sáng.
Lớp B, từ 12:45-1:30 trưa.

Tại Martin L. King Academic Middle School
350 Girard Street (giữa Burrows & Bacon)
San Francisco, CA 94134

Lớp học do nhạc sư Võ Vân-Ánh phụ trách với sự trợ giáo của nhóm Đàn Tranh Sử Việt. Cô Vân Ánh đã dạy đàn tranh và đàn bầu tại Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ trong năm năm qua. Hằng năm cô dẫn dắt nhóm “Đàn Tranh Sử Việt”biểu diễn khắp nơi trong nước như Thi Ca & Sử Việt tại Legion of Honors, Oakland Symphony Paramount Theater, The Kennedy Center in Washington D.C. v.v..


Học phí: Lớp đàn Tranh Cơ Bản:
($72/4 tuần*45 phút/lớp 5 học viên)
($80/4 tuần*45 phút/lớp 4 học viên)
($88/4 tuần*45 phút/lớp 3 học viên)
***Có lớp đàn bầu, xin liên lạc để biết thêm chi tiết.***

Học viên sẽ được cung cấp đàn tại lớp học, và có thể mướn đàn để thực tập ở nhà. Chi tiết sẽ được thông báo trong buổi học đầu tiên. Vì số chỗ có giới hạn, quý vị nên ghi tên sớm.

Ghi danh sáng thứ bảy tại trường Martin L. King Jr., hoặc gọi cô Hằng 415-298-3705, email hangleto999@gmail.com

Vietnamese Zither Class

To preserve and promote traditional music, Au Co Vietnamese Cultural Center is enrolling new students for the “Đàn Tranh” (Vietnamese Zither) class. Students must be 6 years of age or older. Class size is limited to 5 students. The first session will start on February 16th, 2019 for every Saturday.

The class will be taught by Ms. Van-Anh Vo with the assistance of Sử Việt Zithers Group. Ms. Vo has been teaching the Zithers “Dan Tranh & Dan Bau” classes at Au Co Center in last five years. Every year, she leads the Sử Việt Zither Group to perform around the country such as Thi Ca & Sử Việt at the Legion of Honors, Oakland Symphony Paramount Theater, The Kennedy Center in Washington D.C. etc…

For “45 minutes” class every Saturday,
Class A: 8:35 - 9:10 a.m.
Class B: 12:45 - 1:30p.m.

Location: Martin L. King Jr. Academic MS
350 Girard Street (btwn. Burrows & Bacon)
San Francisco, CA 94134

Tuition fee: Basic Level:
($72/5 Saturdays *45’/class of 5 students)
($80/ Saturdays *45’/class of 4 students)
($88/ Saturdays *45’/class of 3 students)
***Offering “đàn bầu – monochord” class, contact for more information***

Please register at MLK on Saturday. The dan tranh will be provided for in-class use and rentals are available for practice at home. Rental details will be available on the first day of instruction.

For more information, please call cô Hằng 415-298-3705 or email hangleto999@gmail.com.