Tết Kỷ Hợi - Vietnamese New Year - 2019

Tết Kỷ Hợi

Update

Please click on image below to view the entire photo collection.

 Lien Hoan Tet 2019

Liên hoan Tết vào ngày thứ bảy, 2 tháng 2, 2019 tại hội trường, trường MLK, từ 9:30 AM đến 12:30 PM. Văn nghệ do toàn thể học sinh, giáo viên và nhóm Thanh Thiếu Niên thực hiện. Sau chương trình sẽ có lì xì cho học sinh, trò chơi có thưởng, hát với nhau và ăn trưa.

Xin mời tất cả phụ huynh cùng tham dự để duy trì một ngày lễ truyền thống trọng đại của dân tộc Việt. Chúng tôi rất cần sự góp tay của quý vị trong việc chuẩn bị buổi liên hoan này (giúp tổ chức trò chơi, phục vụ ẩm thực, và dọn dẹp).

Quí phụ huynh có nhu cầu đặt bánh chưng bánh tét xin vui lòng đặt trước qua điện thoại hay mua trực tiếp tại liên hoan Tết ngày 2 tháng 2, 2019 tại trường MLK. Mọi chi thắc mắc xin liên lạc cô Hằng 415-298-3705.

Các lớp tiếng Việt, và các chương trình sinh hoạt vào thứ bảy ngày 9 tháng 2, 2019 đều nghỉ. Lớp tiếng Việt và các chương trình trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày 16 tháng 2, 2019.

Chương trình văn nghệ “Thi ca và sử Việt 7” do Nhóm Thanh Thiếu Niên Âu Cơ và một số nghệ sĩ trình diễn vào trưa chủ nhật 4/21/19 từ 1:30-3:30 P.M. tại California Palace of the Legion of Honor – Gunn Theater, 100 34th Ave, San Francisco, CA 94121. Xin quý phụ huynh dẫn con em đi xem. Vé có bán tại trường MLK phòng 103 mỗi sáng thứ bảy, hoặc liên lạc cô Hằng 415-298-3705.

Year of the Pig


Vietnamese New Year or TẾT is around the corner. This year, Tết is on Tuesday, February 5, 2019 (same day as Chinese New Year). TẾT is the most important holiday of the Vietnamese people. A long time ago, it was celebrated for a month-long period during the first month of the year. Nowadays, it is observed for three days; however, schools are normally closed for a week or two.

Tết celebration on 2/2/19 from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. in the cafeteria.

There will be games and lucky money for students and karaoke for participants. Entertainment performed by all students, instructors and Youth Team members. Lunch will be provided.

All parents are invited to attend and join us in celebrating a beautiful Vietnamese tradition. We are also asking for parent volunteers to help set up, serve foods and host games, as well as assistance in cleaning up afterwards.

Please notice, Banh Chung, Banh Tet can be preordered by phone or buy directly at the Tet celebration. Please contact Ms. Hang 415-298-3705 for further information and questions.

Please be reminded that all weekend programs and activities will be closed on Saturday, 2/9/2019, in observance of Tết. All weekend programs will resume on Saturday, 2/16/2019.

This year, Âu Cơ Vietnamese Cultural Center will be hosting its eleventh annual spring traditional showcase with performances by professional musicians, dancers, and the Au Co Youth Team. The show will take place on Sunday, April 21, 2019, 1:30 - 3:30 P.M. at California Palace of the Legion of Honor – Gunn Theater, 100 34th Ave, San Francisco, CA 94121.

Please bring your children to see the magnificent and scenic Vietnamese cultural performances. For ticket sales, please come to Room 103 at MLK every Saturday, or contact Ms. Hang at 415-298-3705.

To volunteer or make contributions, please contact Ms. Hang Le To at 415-298-3705 or hangleto999@gmail.com