Tin Khẩn - Urgent Notice (COVID-19)

URGENT notice

Au Co Center (all programs) will be closed until May 9th, 2020

Chào quý vị phụ huynh,

Trước tình hình thay đổi chóng mặt của vi rút COVID-19 (còn gọi là Corona vi rút) trong tuần vừa qua, chúng ta ai cũng đều chờ đợi thông tin từ Học khu San Francisco về kế hoạch ứng phó với dịch bệnh này. Sau khi xem xét cẩn thận, Học khu San Francisco đã ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học bắt đầu vào ngày thứ hai, 16 tháng 3 cho đến qua Spring Break, đến hết ngày 2 tháng 5.

Do đó, trường Âu Cơ sẽ đóng cửa, và sẽ mở lại vào ngày 9 tháng 5, 2020.

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, hangleto999@gmail.com hoặc 415-298-3705.

Mong quý phụ huynh và các em giữ gìn sức khỏe, và theo dõi tin tức để biết cách bảo vệ cho mình và người thân.

TTVH Âu Cơ

Dear Au Co parents,

With the rapidly changing situation around COVID-19 in the past week, we have all been anxiously waiting to hear updates from SFUSD regarding their plans to address this pandemic. After long and careful deliberation, SFUSD has decided to close all schools beginning Monday, March 16th through May 2nd, 2020.

Therefore, Au Co school will be closed, and will resume May 9th, 2020.

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at hangleto999@gmail.com or 415-298-3705.

Meanwhile, please take care and follow the news for recommendations and updates as to how to protect yourself and your loved ones during this time.

Au Co Center