Vietnamese Virtual Learning Class - Fall 2020

Dear Au Co parents,

With the prolonged epidemic situation around COVID-19 and the Shelter-in-Place order in the past few months, the SFUSD recently announced the students will be attending the distance learning program in the coming Fall 2020. That means all classes will be offered in virtual learning. Therefore, Au Co Center has decided to follow the SFUSD guideline to offer the Vietnamese virtual learning class this Fall. Thus, the curriculum will be different from our regular classroom learning with the sole purpose of reviewing and keeping students' interest in Vietnamese language and culture.

This Summer the Au Co staff have spent time revising and developing curriculum and resources to ensure the students have access and find interest in learning and engaging in the Vietnamese language and culture via virtual settings.

Once the Shelter-in-Place is lifted and SFUSD schools reopen, Au Co Center’s language program will be back as regular classroom learning as well as continuation of the curriculum.  

Saturday (only) Virtual Learning Classes Offer Fall 2020: Class begins Saturday 8/22-12/29/2020 (except holidays).

There will be no grading and taking exams, thus no advancement to the next level. However, students may have homework.

Vietnamese Virtual Learning Level 1 - for NEW students (age 5 and up) and Au Co’s students who were attending level Kindergarten 1, Kindergarten 2, Grade 1, and 2 from last school year. Meeting time: 9:30 - 11:00 am every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Vietnamese Virtual Learning Level 2 - for returning students who were attending Grade 3, 4, and 5 from last school year. Meeting time: 11:30 am - 1:00 pm every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Tuition: Suggest donation $30 per student or "pay what you can afford"

The fee is only to offset online access peripheral costs; all staff are volunteers.

Click here: Donation to Au Co

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at contact@aucocenter.org or 415-298-3705.


Kính gửi quý phụ huynh Âu Cơ,

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và Lệnh cấm túc trong nhiều tháng qua, Học khu San Francisco gần đây đã thông báo rằng học sinh sẽ tham gia chương trình học từ xa vào khóa Thu năm 2020. Điều đó có nghĩa là học sinh không tới trường và tất cả các lớp học sẽ được dạy trên mạng. Do đó, Trung tâm Âu Cơ đã quyết định tuân theo hướng dẫn của Học khu và cung cấp lớp học tiếng Việt trên mạng trong khóa Thu này. Chương trình giảng dạy sẽ khác với lớp học truyền thống tại Âu Cơ, và mục tiêu của lớp học trên mạng là ôn luyện và giúp cho các em không quên tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Trong mùa hè này, các thầy cô giáo của Âu Cơ đã dành thời gian sửa đổi và phát triển chương trình và tài liệu để đảm bảo các em được tiếp cận và tìm thấy hứng thú trong việc học và dùng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trong môi trường giao tiếp qua mạng.

Sau khi Lệnh cấm túc được dỡ bỏ và các trường học trong Học khu San Francisco mở cửa trở lại, chương trình Việt ngữ của Trung tâm Âu Cơ sẽ trở lại học trên lớp như trước cũng như tiếp tục chương trình giảng dạy trước đây.
 
Chương trình học tiếng Việt trên mạng vào các Thứ bảy của khóa Thu 2020: Lớp học bắt đầu vào thứ bảy ngày 22 tháng 8 đến ngày 29 tháng 12 năm 2020 (trừ ngày lễ)

Chương trình khóa Thu không có chấm điểm và làm bài kiểm tra, do đó học sinh sẽ không tiến lên cấp độ tiếp theo vào năm sau. Tuy nhiên học sinh có thể có bài tập về nhà. 

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 1 - dành cho học sinh MỚI (từ 5 tuổi trở lên) và học sinh Âu Cơ đang học cấp độ Vỡ lòng 1, Vỡ lòng 2, lớp 1 và 2 từ năm học trước. Thời gian học: 9:30 - 11:00 mỗi sáng Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn khảo sát tại đây: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 2 - dành cho các học sinh Âu Cơ đang học lớp 3, 4 và 5 từ năm học trước. Thời gian học: 11:30 - 1:00 mỗi trưa Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn khảo sát tại đây: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Học phí: Đề xuất quyên góp $30 mỗi học sinh hoặc đóng góp theo khả năng.

Học phí chỉ để bù đắp chi phí phần mềm dạy học trên mạng, tất cả giáo viên và thành viên Âu Cơ đều là tình nguyện viên.

Bấm vào đây: Quyên góp cho Âu Cơ

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, contact@aucocenter.org hoặc 415-298-3705.
Au Co Academic Excellence Scholarship Award 2020

The Au Co Vietnamese Cultural Center and the Vietnamese Academic Award Foundation are proud to present this year’s awardees:

Outstanding Scholarship Award: $1500
Timmy Ton Dang
Lowell High School c/o 2020 | Massachusetts Institute of Technology c/o 2024

Scholarship Award: $1000
An Thinh Hoan Nguyen - Acceptance Speech
George Washington High School c/o 2020 | University of California, San Diego c/o 2024

Scholarship Award: $1000
Kathy Dao
George Washington High School c/o 2020 | San Francisco State University c/o 2024

Scholarship Award: $1000
Katie Ngoc Lan Nguyen
Balboa High School c/o 2020 | University of California, Berkeley c/o 2024

Scholarship Award: $1000
South San Francisco High School c/o 2020 | San Jose State University c/o 2024


Free Vietnamese Summer Class — Lớp Học Hè Miễn Phí

Vietnamese Summer Virtual Learning Class for age 5-17 is available from Saturday (only) 7/11-8/8/2020 at 11:00-12:30 pm. The class is free of charge. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/dfWytXrS5foF9Bdd7

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at contact@aucocenter.org or 415-298-3705.

Meanwhile, please take care and follow the news for recommendations and updates as to how to protect yourself and your loved ones during this time.

Au Co Center

Trung Tâm Âu Cơ có mở lớp học hè tiếng Việt trên mạng dành cho học sinh từ 5 tới 17 tuổi vào mỗi thứ bảy 7/11-8/8/2020 từ 11:00 trưa -12:30 trưa. Lớp học hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị phụ huynh có ý muốn con em tham gia lớp học này, xin điền vào Đơn khảo sát lớp học trên mạng tại https://forms.gle/dfWytXrS5foF9Bdd7

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, contact@aucocenter.org hoặc 415-298-3705.

Mong quý phụ huynh và các em giữ gìn sức khỏe, và theo dõi tin tức để biết cách bảo vệ cho mình và người thân.

TTVH Âu Cơ