Au Co Academic Excellence Scholarship Award 2020

The Au Co Vietnamese Cultural Center and the Vietnamese Academic Award Foundation are proud to present this year’s awardees:

Outstanding Scholarship Award: $1500
Timmy Ton Dang
Lowell High School c/o 2020 | Massachusetts Institute of Technology c/o 2024

Scholarship Award: $1000
An Thinh Hoan Nguyen - Acceptance Speech
George Washington High School c/o 2020 | University of California, San Diego c/o 2024

Scholarship Award: $1000
Kathy Dao
George Washington High School c/o 2020 | San Francisco State University c/o 2024

Scholarship Award: $1000
Katie Ngoc Lan Nguyen
Balboa High School c/o 2020 | University of California, Berkeley c/o 2024

Scholarship Award: $1000
South San Francisco High School c/o 2020 | San Jose State University c/o 2024


Outstanding Scholarship Award: $1500Timmy Ton Dang

Lowell High School c/o 2020 | Massachusetts Institute of Technology c/o 2024
“Hello everyone, my name is Timmy Dang. It is an honor to be the recipient of the Academic Excellence Scholarship for 12th Graders. I have been with Au Co for nine years. For six years, I was a student here, and for three years, I was a teacher assistant. Au Co has had a significant impact on the person I am today. When I was eight years old, I didn’t really understand Vietnamese. I could barely speak it, let alone read or write. My parents were immigrants from Vietnam, so as a result, there was a communication barrier between us. However, Au Co helped me cross that barrier. It helped me understand the hardships that my parents faced in Vietnam and the sacrifices they made, which not only pushed me to work harder, but it also made me more ambitious and passionate. Because of this, I will be attending one of the best engineering schools in the world, MIT. I will be majoring in computer science and I also plan to study biomedical engineering. My dream is to one day combine medicine with technology to solve medical issues that have yet to be solved. If you asked me nine years ago if I thought it was possible for me to attend my dream school, MIT, and study engineering and medicine, I would have told you that you were crazy. I would have told you to not expect much from me. However, Au Co helped me grown as a person, and I have them to thank for the confident person I am today. Thank you to all the teachers who taught me throughout my six years here. Because of them, I can proudly tell people that I know how to read, speak, and write Vietnamese. Thank you to my classmates that went through six years of Vietnamese school with me and made it fun for me. Especially my classmate and friend Christine Le, who I had classes with for six years and became teacher assistants with. Although we were always competing against each other in class, we were also always supporting and wishing the best for each other. However, my biggest supporters were my parents. Thank you so much to my mom and dad. They loved me, encouraged me, and supported me my entire life. None of my success would have been possible without them. Finally, again, thank you so much to Au Co for teaching me Vietnamese, shaping me into a hardworking person, and pushing me to dream big. I will never forget the lessons and memories I learned from this community. Thank you!”

“Xin chào quý vị, tên em là Timmy Dang. Em thật vinh dự khi nhận được học bổng này. Em đã đến với Âu Cơ được chín năm. Sáu năm, em là một học sinh. Ba năm, em đã giúp trong lớp học. Âu Cơ đã cho em cơ hội thành người em là hôm nay. Khi em tám tuổi, em không biết tiếng việt và bố mẹ của em không biết tiếng anh. Vì điều này, em có một thời gian khó khăn nói chuyện với bố mẹ. Nhưng, Âu Cơ đã giúp em giải quyết vấn đề này. Âu Cơ giúp em hiểu bố mẹ. Âu Cơ giúp em hiểu được những khó khăn mà bố mẹ em phải đối mặt với và những hy sinh mà bố mẹ làm. Điều này đã khiến em làm việc chăm chỉ, cố gắng và đam mê hơn. Vì điều này, em vào được một trường đại học tốt nhất trong công nghệ điện tử (MIT). Em sẽ học khoa computer science và biomedical engineering. Em muốn một ngày kết hợp công nghệ và y học. Nếu quý vị hỏi em chín năm trước nếu em nghĩ em có thể theo học trường mơ ước của em, MIT, và học ngành kỹ thuật và y học, em sẽ nói quý vị bị điên. Em sẽ nói với quý vị không mong đợi nhiều từ em. Âu Cơ đã giúp em trở thành người có giá trị ngày hôm nay và em phải cảm ơn Âu Cơ đã cho em cơ hội. Cảm ơn tất cả các giáo viên đã dạy em cho sáu năm ở Âu Cơ. Vì các thầy cô giáo, em có thể tự hào nói với mọi người em biết đọc, nói và viết tiếng Việt. Cảm ơn các bạn cùng lớp học tiếng Việt của em làm cho lớp học vui. Đặc biệt là bạn Christine Le đã học với em sáu năm và trở thành TA cùng em. Mặc dù chúng em luôn cạnh tranh với nhau trong lớp, chúng em cũng luôn ủng hộ và mong điều tốt đẹp nhất cho nhau. Tuy nhiên, những người ủng hộ lớn nhất của em là bố mẹ em. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì bố mẹ yêu em, động viên em, và ủng hộ em suốt thời gian qua. Em không có thành công nếu không có bố mẹ. Cuối cùng, một lần nữa, cảm ơn Âu Cơ rất nhiều vì Âu Cơ đã dạy em tiếng Việt, làm em thành một người chăm chỉ và làm em mơ ước lớn lao. Em sẽ không bao giờ quên những bài học và kỷ niệm em học được từ Âu Cơ. Cảm ơn Âu Cơ!”


Scholarship Award: $1000
An Thinh Hoan Nguyen

George Washington High School c/o 2020 | University of California, San Diego c/o 2024
“Em tên là An Thịnh. Em rất vui khi nhận được học bổng từ Trung Tâm Văn Hoá Âu Cơ và Quỹ Phát Thưởng. Em cảm thấy rất biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ hào phóng về tài chính từ trung tâm để em có điều kiện học tập tốt hơn. Chúc cho trung tâm và quỹ ngày càng phát triển vững mạnh, để có thể giảng dạy nhiều thế hệ và giúp đỡ nhiều sinh viên/học sinh hơn trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn.”


Scholarship Award: $1000
Kathy Dao

George Washington High School c/o 2020 | San Francisco State University c/o 2024
“My name is Kathy Dao and I would like to thank the Vietnamese Academic Award Foundation for providing scholarships to Vietnamese students like me. I would also like to thank Au Co for helping me to improve my Vietnamese reading and writing skills, as well as teaching me more about my culture through performances and other activities throughout my 4 years there. I also have great appreciation for my family who immigrated here from Vietnam and always pushed me to work hard in school so that I can have a better future for myself.”

Scholarship Award: $1000
Katie Ngoc Lan Nguyen

Balboa High School c/o 2020 | University of California, Berkeley c/o 2024
“Thank you so much to the Vietnamese Academic Award Foundation. Along with my teachers at Au Co, English school teachers, parents, grandparents, and friends who have supported and molded me to become the person I am today. 

So much time has passed since I was in kindergarten at Au Co. I remember almost dreading having to do extra homework and go to school during the weekend, but I honestly wouldn’t trade that time for anything. Au Co gave me the ability to read and write in Vietnamese. Most importantly, it gave me the ability to communicate better with the people in my life. 

Language can bring people together. It has helped me connect to my loved ones and my community. Now that connection to the community has brought me to this opportunity. Thank you.”

Scholarship Award: $1000
Tram Do

South San Francisco High School c/o 2020 | San Jose State University c/o 2024
“Hello everyone, 
My name is Tram Do. I am honored to be an Au Co scholarship recipient. I am thankful for the opportunity to receive financial aid for college. I will be attending San Jose State University and majoring in Aviation. As a first-generation college student in my family, I want to represent my family and the Vietnamese community with my future success. Thank you Au Co Center for helping me continue with my academic career with the scholarship. 
Sincerely, Tram Do”