Free Vietnamese Summer Class — Lớp Học Hè Miễn Phí

Vietnamese Summer Virtual Learning Class for age 5-17 is available from Saturday (only) 7/11-8/8/2020 at 11:00-12:30 pm. The class is free of charge. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/dfWytXrS5foF9Bdd7

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at contact@aucocenter.org or 415-298-3705.

Meanwhile, please take care and follow the news for recommendations and updates as to how to protect yourself and your loved ones during this time.

Au Co Center

Trung Tâm Âu Cơ có mở lớp học hè tiếng Việt trên mạng dành cho học sinh từ 5 tới 17 tuổi vào mỗi thứ bảy 7/11-8/8/2020 từ 11:00 trưa -12:30 trưa. Lớp học hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị phụ huynh có ý muốn con em tham gia lớp học này, xin điền vào Đơn khảo sát lớp học trên mạng tại https://forms.gle/dfWytXrS5foF9Bdd7

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, contact@aucocenter.org hoặc 415-298-3705.

Mong quý phụ huynh và các em giữ gìn sức khỏe, và theo dõi tin tức để biết cách bảo vệ cho mình và người thân.

TTVH Âu Cơ