top of page

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ ÂU CƠ

2022-2023 Lớp học Đàn Tranh & Đàn Bầu

 

Để bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Âu Cơ nhận ghi danh học sinh mới và đã từng tham gia lớp “Đàn Tranh & Đàn Bầu”. Học sinh phải từ 6 tuổi trở lên. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 9 năm 2022 vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần từ 9:15-12: 30 chiều. tại Martin Luther King MS, 350 Girard Street, San Francisco CA 94134

 

Lớp học sẽ do nhạc sư Võ Vân Ánh giảng dạy với sự hỗ trợ của Nhóm Đàn Tranh Sử Việt. Cô Vân Ánh đã dạy các lớp Zithers “Đàn Tranh & Đàn Bầu” tại Trung tâm Âu Cơ trong năm năm qua. Hàng năm, cô dẫn dắt Nhóm Đàn Tranh Sử Việt biểu diễn khắp đất nước như Thi Ca & Sử Việt tại Legion of Honors, Nhà hát Oakland Symphony Paramount, Trung tâm Kennedy ở Washington D.C. v.v…

 

Lớp học sẽ được mở theo mỗi kỳ. Mỗi kỳ có bốn tuần học, từ Sơ cấp đến Cao cấp:

 

Lớp Sơ Cấp (dành cho học sinh mới): học 4 tuần $ 145, từ 11: 00-11:45 sáng.

(Bao gồm 1 buổi học với nhạc sư Vân Ánh, 3 buổi học với học viên đang theo nghề)

 

Học sinh với Trình độ Trung cấp và Cao cấp, vui lòng liên lạc trực tiếp với cô Vân Ánh (dantranhviet@yahoo.com) để được sắp xếp lịch học.

Học phí cho trình độ Trung cấp và Cao cấp:

$90 cho mỗi 55-phút dành cho lớp học nghề, $360 cho mỗi 4 tuần học

$80 cho mỗi 55-phút dành cho lớp học bình thường, $320 cho mỗi 4 tuần học

$70 cho mỗi 45-phút, $280 cho mỗi 4 tuần học

Danh sách lịch học Khoá Thu 2022

Lịch học Kỳ 1: 08/20, 08/27, 09/03, 09/10 (4 tuần)

Lịch học Kỳ 2: 10/01, 10/08, 10/15, 10/22 (4 tuần)

Lịch học Kỳ 3: 11/05, 11/12, 11/19, 12/03 (4 tuần)

 

Danh sách lịch học Khoá Xuân 2023 - Sẽ cập nhật vào tháng 11, 2022

 

Vui lòng chọn ghi danh và thanh toán học phí lớp theo cấp độ cho phù hợp. Bạn cũng có thể ghi danh và thanh toán học phí trên trang nhà, https://www.aucocenter.org/registration-musicthanh toán học phí, https://www.aucocenter.org/purchase-tuition

Lưu ý: học sinh cần đăng ký và thanh toán học phí trước khi ghi danh vào lớp học.

 

Để biết thêm thông tin xin gọi vào 415-298-3705 hoặc email contact@aucocenter.org

bottom of page