top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU CO PRODUCTIONS HÂN HẠNH GIỚI THIỆU:

THI CA & SỬ VIỆT 10

với chủ đề:

“Mẹ và Quê Hương”

MUA VÉ:

www.aucocenter.org/tickets

Với sự trở lại của các nghệ sĩ trong chương trình:

Sử Việt Zithers (Nhóm Đàn Tranh Âu Cơ)

Van-Anh Vo – Zithers Master, Composer, Emmy Award Winner

 

Cải Lương “Folklore”

Khoi Nguyen

 

Nguyen Dance Company - College of Alameda

 

The Blood Moon Orchestra

Jimi Nakagawa on Taiko and percussion
Joel Davel on marimba and percussion

TUNJI, breakdance
DEM ONE, rapper
Van-Anh Vo on Vietnamese traditional instruments and vocals

 

Asian Improv National Special Edition Ensemble:

Francis Wong, Musician/Composer/Artistic director

Lenora Lee, Dancer/Choreographer

Johnny Nguyen, Dancer/Choreographer

Deszon Claiborne, Percussion

Karl Evangelista, Electric Guitar

William Roper, Tuba + small instruments

Jacqueline Lam, Dan Tranh

Christopher Lam, Monochord

Vào ngày Chủ Nhật 3/19/2023

1:30 - 3:30 P.M.

tại nhà hát Legion of Honor – Gunn Theater

100 34th Ave, San Francisco, CA 94121

VÉ NGƯỜI LỚN $35

VÉ HỌC SINH VÀ CAO NIÊN $15

 

​Vé có bán trên mạng: www.aucocenter.org/tickets hoặc mua 

tại Âu Cơ (350 Girard St. in San Francisco) vào mỗi thứ bảy, 9:30-12:30 trưa.

Mọi chi tiết xin liên lạc

Email: contact@aucocenter.org

Mobile: 415-298-3705

Bên dưới là video của Thi Ca Sử Việt trong những năm qua:

https://www.youtube.com/watch?v=143eV1dGgoc

bottom of page