GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ CỦA TRUNG TÂM ÂU CƠ

 

Chương trình Việt ngữ cuối tuần dạy ngôn ngữ và truyền thống văn hóa Việt Nam.

 

Đối tượng:

Chương trình Việt ngữ cuối tuần của chúng tôi dạy cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi.

 

Phân loại cấp độ

 

Các lớp học được tổ chức vào các ngày thứ Bảy, mỗi buổi học khoảng 3.5 giờ, tổng cộng có khoảng 40 buổi học trong một năm. Chương trình chia ra thành 2 học kỳ theo lịch trình của Hệ thống Học Khu San Francisco.

 

   Chương trình Việt ngữ có hai cấp độ: Sơ cấp và Trung cấp. Ngoài ra còn có lớp Vỡ Lòng chỉ dành cho học sinh 5 tuổi.

 

Trình độ Sơ cấp: học cách đọc tiếng Việt bằng phương pháp “đánh vần”; học nói tiếng Việt.

    Để tốt nghiệp trình độ Sơ cấp, học sinh phải hoàn thành các lớp 1, 2, 3 và 4.

 

Trình độ Trung cấp: cải thiện kỹ năng đọc hiểu, nói và viết.

    Để tốt nghiệp trình độ Trung cấp, học sinh phải hoàn thành lớp 5 và 6.

 

Cấp Vỡ Lòng: chỉ dành cho trẻ 5 tuổi.

 

Mục tiêu của các cấp độ lớp học

 

Trình độ Sơ cấp:

    Học cách đọc tiếng Việt và làm quen với năm dấu giọng

    Học nói tiếng Việt một cách trôi chảy

    Học các truyền thống và cách cư xử tốt đẹp của người Việt

 

Trình độ Trung cấp:

    Cải thiện khả năng đọc hiểu ở trình độ Trung cấp

    Bắt đầu học viết luận

    Học các truyền thống, đạo đức và các giá trị và di sản của người Việt Nam 

 

Vỡ Lòng:

    Làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt và 5 dấu giọng 

    Học cách nói những câu tiếng Việt đơn giản và thực tế hằng ngày

    Học cách cư xử tốt của trẻ em

Sách giáo khoa & tài liệu giảng dạy

 

Sách giáo khoa và tài liệu dạy học được soạn bằng tiếng Việt theo trình độ của các cấp học, nhằm đạt được mục tiêu của cấp học đó. Sách giáo khoa cho Cấp độ 1, 2, 3 và 4 dành cho các em mới bắt đầu, từ 6 tuổi đến 9 tuổi. Những tài liệu này có thể được sử dụng để dạy cho người mới bắt đầu — những học sinh trên 10 tuổi — nhưng họ có thể học với tốc độ nhanh hơn.

 

   Sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy của trình độ Sơ cấp (các cấp độ 1, 2, 3 và 4) và Vỡ Lòng được viết bằng hình ảnh để minh họa một từ và sử dụng các âm tiết đã học.

 

   Sách giáo khoa và tài liệu dạy học Trung cấp (Lớp 5, 6) được biên soạn với mục đích nâng cao khả năng đọc hiểu và viết văn cơ bản.

 

   Vui lòng đọc phần “Cách sử dụng Sách giáo khoa” để biết thêm thông tin.

 

Nội dung sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 4 (Trình độ Sơ cấp):

    Đọc tiếng Việt theo phương pháp “đánh vần”, biết các dấu giọng

    Nói tiếng Việt trôi chảy

    Giới thiệu và giáo dục những hành vi truyền thống tốt đẹp của trẻ em Việt Nam

 

Nội dung sách giáo khoa lớp 5, lớp 6 (Trình độ Trung cấp):

    Cải thiện kỹ năng đọc hiểu và nói

    Học ngữ pháp và cấu trúc câu để viết văn

    Giới thiệu các giá trị, đạo đức truyền thống, văn hóa, di sản, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, trong đó có các danh nhân và anh hùng

    Giới thiệu một số truyền thuyết hoặc truyện lịch sử Việt Nam

 

Nội dung sách giáo khoa của Cấp Vỡ Lòng:

    Nói các từ vựng và câu tiếng Việt thông dụng

    Giới thiệu và giáo dục những hành vi truyền thống tốt đẹp của trẻ em Việt Nam

    Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Việt và các dấu giọng