top of page

HỌC BỔNG CHO HỌC SINH LỚP 12

NIÊN KHOÁ 2021-2022

 

Để khuyến khích và động viên các học sinh trung học gốc Việt tiếp tục trên con đường học vấn, hằng năm,Trung tâm Văn Hóa Âu Cơ và Quỹ Phát Thưởng cố gắng trao tặng học bổng cho những học sinh tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc và sẽ tiếp tục bậc đại học. Xuyên qua nỗ lực gây quỹ và nhờ sự ủng hộ của các nhà bảo trợ, Trung tâm Âu Cơ và Quỹ Phát Thưởng hân hạnh thông báo về các giải học bổng dành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2021-2022.

 

Giải thưởng cao nhất là một học bổng trị giá $1,500, các giải còn lại trị giá mỗi giải $1,000. Ban Tổ Chức sẽ cấp ít nhất 3 học bổng. Số lượng học có thể tăng tùy theo ngân quỹ. Một học bổng được trao tặng từ quỹ học bổng tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Thu Louis.

 

Điều kiện tham dự:

● Học sinh Việt Nam hay gốc Việt đang học lớp 12 niên khóa 2021-22.

 

● Đang học tại một trường công hay trường tư trong vùng có mã số điện thoại (415), (628) hoặc (650). Riêng học sinh của Âu Cơ được tham gia mặc dù ở ngoài vùng có mã số nói trên.

 

● Thành tích học tập đạt điểm trung bình (GPA) từ 3.5 trở lên dành cho giải học bổng Xuất Sắc và sẽ không xét tới tình trạng tài chánh của gia đình.

 

● Thành tích học tập đạt điểm trung bình (GPA) từ 3.0 trở lên cho học bổng dành riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cần nộp bản khai thuế của phụ huynh. Tình trạng tài chánh gia đình học sinh sẽ được tính trong việc cứu xét học bổng cho gia đình có thu nhập thấp.

 

Để được xét duyệt, những học sinh hội đủ điều kiện tối thiểu nói trên phải điền đơn và nộp đầy đủ những điều đòi hỏi trong đơn. Hạn chót là ngày 10 tháng 6, 2022 lúc 11:59 khuya, bằng email hoặc có đóng dấu bưu điện vào ngày 10 tháng 6, 2022. Kết quả sẽ được thông báo sau ngày 24 tháng 6 và học bổng sẽ được gởi bằng đường bưu điện tới các em học sinh được giải.

điện tới các em học sinh được giải:

 

Đơn đăng ký học bổng (dạng file PDF) có thể tải xuống từ -

Google Drive or sử dụng

Google Doc File

 

Download - 

from aucocenter.org

Dùng QR code bên dưới để tải xuống -

Dạng file PDF:

QRC_PDF.png

Dạng file Google Doc:

GoogleDoc.png

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua email -

contact@aucocenter.org

Hoặc điện thoại -

415-298-3705

bottom of page