top of page

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ ÂU CƠ

Năm Học 2022-2023

 

 

Buổi học Thứ Bảy đầu tiên của trường sẽ là ngày 20 tháng 8 năm 2022. Trường sẽ dạy vào thứ Bảy hàng tuần từ 8/20/2022-5/27/2023, với giờ học từ 9:15 sáng đến 12:30 trưa, địa điểm tại trường Martin Luther King Jr. MS, 350 Girard Street, San Francisco, CA 94134.

Thông Tin Ghi Danh Dành Cho Học Sinh Đang Học Âu Cơ:

Chúng tôi đã gộp chung danh sách học sinh đã theo học trong năm học 2019-2020 và năm học 2021-2022 vào danh sách học sinh của năm 2022-2023. Nếu quý vị không chắc chắn con em mình đã theo học cấp lớp nào trong năm 2022-2023, xin vui lòng tìm tên các em trong Danh Sách Học Sinh được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Danh Sách Học Sinh 2022-2023 pdf

Thông Tin Ghi Danh Dành Cho Học Sinh Mới:

Học viên mới của Chương Trình Tiếng Việt hiện có thể ghi danh và trả tiền trên mạng. Để tiết kiệm thời gian: VUI LÒNG ĐỪNG CHỜ ĐỢI cho đến ngày đầu tiên của lớp học. Hãy sử dụng ứng dụng ghi danh và thanh toán tiền học phí trên mạng. Phụ huynh cần phải mang biên lai đóng tiền đến Bàn Ghi Danh dành riêng cho Học Sinh Mới vào ngày 21 tháng 8 để được phân công lớp học cho con em mình.

*** DỊCH VỤ GHI DANH QUA MẠNG hiện có tại trang web: www.aucocenter.org. Vui lòng nhấp vào trang ghi danh (Registation) để tham gia. Ngày cuối chúng tôi nhận ghi danh là 9/10/2022.

*** GHI DANH TẠI TRƯỜNG sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm học 8/20/2022, lúc 9:00 sáng. Tải xuống Đơn Ghi Danh (PDF) từ trang web, www.aucocenter.org và thanh toán học phí tại bàn Ghi Danh. Ngày cuối chúng tôi nhận ghi danh là 9/10/2022.

Học phí: $ 280/mỗi học sinh; $ 534/hai học sinh; $ 775/ba học sinh; $ 1,016/bốn học sinh. Vui lòng nhấp vào trang ghi danh (Registation) để tham gia.

Hoàn tiền học phí: Hoàn tiền học phí phải được yêu cầu trước ngày 9/10/2022 và bất kỳ khoản hoàn tiền học phí nào cũng sẽ bị khấu trừ $20/mỗi học sinh.

Xin liên lạc với chúng tôi qua email: contact@aucocenter.org hoặc gọi 415-298-3705 nếu có thắc mắc hoặc cần trả lời câu hỏi nào liên quan đến việc ghi danh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ ÂU CƠ

Lớp Tiếng Việt Dành Cho Người Lớn

 

TRUNG TÂM VĂN HOÁ ÂU CƠ đang mở lớp dạy tiếng Việt cho những ai muốn học tiếng Việt Sơ cấp.

 

Người hướng dẫn sẽ là cô Lương  Quỳnh Hoa, đến từ Việt Nam và hiện đang giảng dạy tiếng Việt tại học khu SF.

THỜI GIAN: Vào mỗi thứ Bảy, bắt đầu 8/20, 2022 đến 5/27/2023, lúc 9:15am - 12:30 pm

ĐỊA ĐIỂM: Martin L. King Academic Middle School
350 Girard St. (Between Burrows & Bacon)
San Francisco, CA 94134

HỌC VIÊN: Chỉ dành cho người lớn

 

HỌC PHÍ: $400 mỗi học viên (chương trình có 36 tuần);

bao gồm phí ghi danh không hoàn lại $20.

 

SỐ LƯỢNG GHI DANH CÓ GIỚI HẠN:

Thời gian ghi danh từ ngày 8/1 đến 9/10/2022

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN:

Gọi cô Tô Lệ Hằng, 415-298-3705 

Gửi Email, contact@aucocenter.org

Vào trang trang nhà: www.aucocenter.org

bottom of page